SwishPoints Selfservice Terminals, een nieuw wapen voor klantwerving en -behoud!

SwishPoints is een Loyalty Payments Provider en helpt bedrijven om samen te werken met partnerbedrijven op het terrein van marketing. Uitgangspunt is dat door de onderlinge samenwerking dit tegen veel lagere kosten kan dan wanneer bedrijven dat individueel doen.

De SwishPoints Self Service Terminals staan daarbij centraal. Met behulp van deze Self Service Terminals (SST’s) kunnen klantwerving- en behoudcampagnes worden opgezet. De SST’s zijn benaderbaar met plastic cards/loyalty passen, via apps en rechtstreeks via een touchscreen.

Op de SST’s zijn heel veel functionaliteiten beschikbaar, zoals betalen met spaarpunten of kortingscodes, narrow casting, sampling, product relevante informatie, geld opnames, etc. SwishPoints heeft voor al deze functionaliteiten partners die geïnteresseerd zijn in traffic en willen meebetalen aan de plaatsing van de zuilen op locatie.

SwishPoints kan het totale SST project turn key aanbieden, samen met onze technische partner H@ND International. H@ND verzorgt daarbij de installatie van de SST’s en de afwikkeling van transacties op kassasystemen op locatie.

De terminals kunnen door SwishPoints op eigen risico worden neergezet, onder financiële dekking van mogelijke partner bedrijven die traffic willen. Ook kunnen deze worden neergezet en betaald door de locaties zelf. Of een combinatie van beiden.


 

 

 

.